Tản mạn về UI Automation Test và selenium

Viết về technical nhiều rồi, nay mình viết 1 vài suy nghĩ của mình về UI Auto test và selenium. UI Auto Test là yêu cầu phổ biến nhất của những tin tuyển dụng về Automation Testers. Có thể là… Read more
+2

Follow theo chuẩn Java coding style của google, sử dụng Intellij

I. Vì sao cần theo chuẩn Java coding style của google Vì mình mong muốn, khao khát được làm việc trong một môi trường như google nhưng mà điều ấy chắc sẽ rất xa vời với người trình độ tép… Read more
0