Follow theo chuẩn Java coding style của google, sử dụng Intellij

Nội dung bài viết
I. Vì sao cần theo chuẩn Java coding style của googleII. Cách cài đặt các thứ cần thiết1. Plugin CheckStyle2. Plugin: Google Java Format3. Import intellij-java-google-style.xml vào IntellijIII. Cách sử dụngIV. Tổng kết
I. Vì sao… Read more