Khóa học thực hành API test

I. Đối tượng

 • Là các bạn muốn học để biết trình tự để làm api testing là như thế nào.
 • Bạn đã biết cách viết postman script rồi, giờ muốn áp dụng vào 1 dự án.

II. Nội dung khóa học

 1. Hiểu business flow (đọc requirement) và map vào API document
 2. Đọc thông tin của từng api, rồi viết checklist (syntax, functional, flow)
  • Create – POST
  • Read – GET
  • Update – PUT / PATCH
  • Delete – DELETE
 3. Viết Testscript
  • postman

III.Thông tin chung của lớp học

 • Bạn sẽ được học qua video (~6h) và luôn có sự giúp đỡ của mình khi bạn gặp vấn đề (qua skype).
 • Sau khi bạn đóng học phí, mình sẽ share video (đã upload trên youtube) qua email cho bạn, nên hi vọng bạn có gmail. Đây là khóa học thực hành nên sẽ không có slide bài giảng.
 • Học phí: 600K (không hỗ trợ gì cho sinh viên nhé, mất công các bạn sinh viên liên hệ)

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Skype: nguyen_duy_giang
Email: nguyenduygiang2508@gmail.com

V. Đăng ký học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *