Tản mạn về UI Automation Test và selenium

Viết về technical nhiều rồi, nay mình viết 1 vài suy nghĩ của mình về UI Auto test và selenium. UI Auto Test là yêu cầu phổ biến nhất của những tin tuyển dụng về Automation Testers. Có thể là… Read more