Chụp ảnh element trên chrome

Đôi khi bạn muốn chụp ảnh element trên chrome, nhưng vướng phải vấn đề scroll bar, và spinned header.

Ví dụ

Mình muốn chụp ảnh toàn bộ các video ở bên phải

Mình có thể làm như sau:

Và đây là kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *