[Bài 9] Challenge-Build body object có cấu trúc phức tạp

Nếu bạn đã follow series Rest-Assured từ đầu đến giờ, bạn thấy hầu hết body đều có cấu trúc rất đơn giản. Ví dụ như trong bài 4:
{ "id": 1, "firstName": "Vernon", "lastName": "Harper", "email": "egestas.rhoncus.Proin@massaQuisqueporttitor.org", "programme": "Financial Analysis",
Read more