Hướng dẫn đăng ký lớp học

Lớp học API Automation Test:

  1. Bạn điền đăng ký lớp học https://forms.gle/JicsswbcF8DTb3Lf9
  2. Mình sẽ gửi lại bài test theo email
  3. Bạn làm bài test
  4. Mình sẽ trả lời kết quả qua email, kèm thông tin về ngày khai giảng dự kiến
  5. Sau khi thông báo được nhận vào lớp, bạn cần đóng học phí trước ngày khai giảng
  6. Mình xác nhận và done.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ skype: nguyen_duy_giang

hoặc email: nguyenduygiang2508@gmail.com

2 thoughts on “Hướng dẫn đăng ký lớp học

  1. Dạ sorry, em có gửi form đăng ký với skype ddoong328, mà quên mất dụ học offline, xin lỗi anh skip form của em ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *