Follow theo chuẩn Java coding style của google, sử dụng Intellij

I. Vì sao cần theo chuẩn Java coding style của google Vì mình mong muốn, khao khát được làm việc trong một môi trường như google nhưng mà điều ấy chắc sẽ rất xa vời với người trình độ tép… Read more

Phân biệt và sử dụng Implicit Wait, Explicit Wait và Fluent Wait

Chắc bài này sẽ chẳng có ai đọc mấy, nhưng mà mình vẫn phải viết vì để tránh việc các bạn phải switch sang page khác kiếm thông tin về những cái này. Image from page https://www.qafox.com/ Selenium Webdriver là… Read more