Follow theo chuẩn Java coding style của google, sử dụng Intellij

I. Vì sao cần theo chuẩn Java coding style của google Vì mình mong muốn, khao khát được làm việc trong một môi trường như google nhưng mà điều ấy chắc sẽ rất xa vời với người trình độ tép… Read more