JMeter script 7: Cách tạo random String/Number

I. Sử dụng function helper ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz Sau đó chúng ta chỉ cần dùng thẳng biến này là được.
def text = "${__RandomString(5,ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,)}" log.info(text)
Điểm mạnh: đơn giản, ko phải suy nghĩ Điểm yếu: làm mất luôn tính năng Cache compiled… Read more