Tản mạn về UI Automation Test và selenium

Viết về technical nhiều rồi, nay mình viết 1 vài suy nghĩ của mình về UI Auto test và selenium. UI Auto Test là yêu cầu phổ biến nhất của những tin tuyển dụng về Automation Testers. Có thể là… Read more
+2

Phân biệt và sử dụng Implicit Wait, Explicit Wait và Fluent Wait

Chắc bài này sẽ chẳng có ai đọc mấy, nhưng mà mình vẫn phải viết vì để tránh việc các bạn phải switch sang page khác kiếm thông tin về những cái này. Image from page https://www.qafox.com/ Selenium Webdriver là… Read more
+4