Cách show TREND trên allure report

Nhân tiện support 1 bạn học viên việc show trend graph trên allure-report, mình viết lại bài này để bạn nào gặp vấn đề tương tự có thể tự xử lý được.

Trend là 1 chart show thông tin các lần run để ai xem report có thể thấy sự phát triển hay thay đổi của automation test.

Để show được thì phải có dữ liệu lịch sử (history), mà để có dữ liệu lịch sử thì phải run test và tổng hợp vào 1 file nào đó. Ở đây, allure dùng folder history.

Dưới đây là các step để bạn sử dụng folder history này:

I. Run test lần đầu tiên

  • Run test mvn clean test
  • Create report mvn allure:report
  • Copy folder history from target/site/allure-maven-plugin vào 1 chỗ nào khác, vd: Desktop

II. Run test lần thứ 2

  1. Run test 2nd time: mvn clean test
  2. Copy folder history from Desktop to target/allure-results
  3. Create report mvn allure:report
  4. Open target/site/allure-maven-plugin/index.html –> nhìn thấy trend lần 1 và lần 2
  5. Copy folder history from target/site/allure-maven-plugin vào 1 chỗ nào khác, vd: Desktop

III. Run test lần thứ n

Làm giống như lần run test thứ 2.

Dưới đây là thành quả sau 3 lần run test.

IV. Một vào điểm lưu ý

  • Nếu bạn dùng TestNG thì dùng setup pom.xml theo bài này.
  • Nếu bạn dùng JUnit5 thì dùng setup pom.xml theo bài này.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments