Monitor các thông số của Jmeter bằng influxDB và Grafana

Khi làm việc với Jmeter bạn có thể đã biết được cách sử dụng HTML dashboard để phân tích và báo cáo, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng nó sau khi đã run xong test, chứ trong quá trình test bạn không nhìn thấy gì cả. Để có thể view kết quả trong thời gian run test, bạn có thể dùng influxDBGrafana, nhìn có vẻ rắc rối nhưng mà chỉ setup một vài bước thôi.

I. Cách làm việc giữa các thành phần:

 

 1. Jmeter gửi request đến server
 2. Server trả lại response cho Jmeter
 3. Jmeter sử dụng Backend listenter, ở đây sử dụng influxDB để save data
 4. Grafana hiển thị data dưới dạng table và chart từ influxDB theo thời gian

II. Cài đặt influxDB:

 • Download influxDB từ link

 • Giải nén sau khi download
 • Run as adminitrator với file: influxd.exe

 • Run tiếp file: influx.exe

 • Tạo mới 1 database (mình đặt tên là jmeter, các bạn có thể đặt tên gì thì tùy): 
 • Bạn có thể check lại bằng cách run câu lệnh: Show databases

III. Cài đặt grafana

1. Install grafana

 • Giải nén sau khi download
 • Run file: grafana-server.exe ở folder ./bin
 • View dashboard trên browser: http://localhost:3000
 • Account default là: admin/admin

2. Tạo data source cho grafana

3. Xây dựng dashboard cho Jmeter

Về cơ bản thì Grafana là chỗ để hiển thị dashboard theo các kiểu chart khác nhau và từ các data source khác nhau. Nó được áp dụng cho nhiều mục đích view data, do đó, người làm sẽ phải tự custom cái dashboard mà người dùng mong muốn. Tuy nhiên, với Jmeter thì những chart tương đối cố định, và đã có người tạo cho ta 1 vài cái dashboard cơ bản:

Việc chúng ta cần làm là download file json và import lại vào grafana của chúng ta. Bạn có thể sử dụng 2 dashboard hoặc 1 tùy bạn.

 

IV. Config Jmeter để kết nối với influxDB

Mình chỉ cần follow đúng hướng dẫn trên trang Jmeter: https://jmeter.apache.org/usermanual/realtime-results.html

 

Và đây là thành quả khi mình run thử test với sample testplan

 

Trên đây là cách config để jmeter-influxDB-grafana, bạn có thể thấy nó “khá nguy hiểm” nhưng nó chỉ giúp ta monitor các chỉ số dễ dàng hơn thôi, ko giúp các bạn trở nên giỏi hơn về performance testing. =)))) Please note that.

7 thoughts on “Monitor các thông số của Jmeter bằng influxDB và Grafana

 1. Pingback: Những vấn đề cần nắm vững khi thực hiện performance testing | GiangTester Blog

 2. Không đụng tới bài này thì còn lâu mới biết được có mấy cái này chứ đừng nói là sử dụng. Thank admin

 3. Pingback: Lấy thông số server sử dụng Telegraf, InfluxDB và Grafana | GiangTester Blog

 4. Pingback: Cách thực hiện load test | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *