Bài 2: Code test khi áp dụng Fluent Interface

I. Code Test khi bạn mới học Selenium Webdriver

Đây là đoạn code mà bạn thường bắt gặp trong những bài hướng dẫn ở trên mạng về selenium webdriver.

public class LoginSpec {
  WebDriver driver;

  @BeforeEach
  public void setUp() {
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "src\\test\\resources\\chromedriver.exe");
    driver = new ChromeDriver();
    driver.get("http://localhost/wp/wp-login.php");
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().window().maximize();
  }

  @AfterEach
  public void tearDown() {
    if (driver != null) {
      driver.quit();
    }
  }

  @Test
  public void login_success() {
    driver.findElement(By.id("user_login")).sendKeys("giang");
    driver.findElement(By.id("user_pass")).sendKeys("12345678");
    driver.findElement(By.id("wp-submit")).click();
    assertEquals("http://localhost/wp/wp-admin/", driver.getCurrentUrl());
  }

}

Nhược điểm khi viết thế này:

 • Bạn dùng trực tiếp API của selenium trong phần Test
 • Bạn chả biết step của mỗi test thế nào, do đó bạn thường phải viết comment vào trong từng dòng code để giải thích ý nghĩa

II. Code test khi bạn đã sử dụng POM

class LoginSpec2 extends BaseTest {

  LoginPage loginPage;
  HomePage homePage;

  @Test
  public void login_success_2() {
    loginPage = new LoginPage(driver);
    homePage = new HomePage(driver);
    loginPage.login("giang", "12345678");
    homePage.isRightURL();
  }
}
 • Điểm tốt: Test ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu hơn
 • Điểm chưa tốt: Test vẫn chưa được readable lắm và phần khó hiểu được chuyển vào trong Class Page

III Code test khi bạn áp dụng Fluent Interface

class LoginSpec3 extends BaseTest3{

  LoginPage login = getLoginPage();
  HomePage home = getHomePage();

  @Test
  public void admin_login_successfully(){
    login.act().inputUsername("giang")
        .inputPassword("12345678")
        .submit();

    home.verify().isRightURL();
  }
}

Điểm tốt:

 • Test dễ đọc hơn chút nữa
 • Phần action verify được thể hiện rõ ràng

Điểm chưa tốt:

 • Phần code low-level trở nên nhiều hơn, hơi khó tiếp cận cho người mới
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] bài 2, code của test sẽ có hình dạng như […]

trackback

[…] ← Previous Next → […]