Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

Nội dung bài viếtI. Mô hình POMII. Cấu trúc Project theo mô hình mớiIII. Tổng kết I. Mô hình POM II. Cấu trúc Project theo mô hình mới Ta phân chia thành 4 layers: Tests: nơi viết test Pages nơi … Continue reading Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface