[Bài 6] Tạo WordPress site để thực hành Selenium

Khi học về Selenium Webdriver có bao giờ bạn muốn có 1 site demo để mình có thể viết script thực hành? và Site này phải thỏa mãn ít nhất 2 yêu cầu:
1. Hoạt động ổn định
2. Có đủ loại element như link, checkbox, selectbox, table…

Thực tế, mình đã gặp mấy bạn sử dụng nhưng site lớn như gmail, linkedin, facebook. Lời khuyên của mình là đừng dùng những site đấy nữa. Hãy đơn giản mọi chuyện với WordPress build ở tại máy bạn, thỏa mãn cả 2 điều kiện trên và không bị ảnh hưởng bởi internet. Tất nhiên nó không đúng với thực tế nhưng cũng ko khác biệt là mấy đâu.

I. Setup Xampp

II. Tạo Database

 • Run xampp. Start Apache + MySQL
 • Lưu ý: Nếu bạn start mà không được có thể nguyên nhân do skype (nếu bạn đang chạy skype). Hướng dẫn sửa ở đây.
 • Tạo DB mới

III. Setup WordPress

 • Giải nén vào thư mục htdocs trong Xampp
 • Đặt tên folder sau khi giải nén. Cái này sẽ ảnh hưởng để đường link vào site của bạn. Ví dụ mình đặt tên là wordpress.
 • Mở file wp-config.php rồi sửa như sau:

Thế là đã setup xong WordPress, sau này lúc nào bạn muốn thực hành thì chỉ cần bật Xampp lên là được.

Từ các bài sau mình sẽ viết những bài hướng dẫn viết testcase đơn giản và phức tạp, cách refactor lại code, cách viết unit test cho chính những function mà mình viết ra.

8 thoughts on “[Bài 6] Tạo WordPress site để thực hành Selenium

 1. Pingback: [Bài 5] Những method của interface WebElement | GiangTester Blog

 2. Pingback: [Bài 7] Webdriver script đơn giản đầu tiên | GiangTester Blog

  • Cái folder trong htdocs tên là gì thì nó sẽ có đường dẫn tương ứng như vậy, nếu đặt là wp thì sẽ là localhost/wp

 3. Pingback: Bài 1: Setup project với Intellij IDEA và Gradle | GiangTester Blog

 4. Pingback: Web testing (basic) – Smi's Blog

 5. Anh Giang ơi cho em hỏi em cài chạy okay rồi nhưng em vào Mysql thay đổi user root thêm pass cho nó => giờ vào trang addmin Mysql thì lại ko vào được? => cái này phải sửa gì để vào lại được trang Add min Mysql???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *