[Bài 7] Webdriver script đơn giản đầu tiên

Các bạn học Selenium Webdriver chẳng mấy xa lạ với các kiểu viết test này, có đầy trên mạng. Mình cũng bắt đầu series hướng dẫn với script đơn giản nhưng mà thay vì hướng dẫn các bạn đi vào … Continue reading [Bài 7] Webdriver script đơn giản đầu tiên