[Bài 13] Log thông tin request

 • Từ version 4.4.0 trở về trước, Rest-Assured chỉ log được 1 trong những thứ sau:
ALL
HEADERS
COOKIES
BODY
STATUS
PARAMS
METHOD
URI

Ví dụ:

RestAssured.filters(new RequestLoggingFilter(LogDetail.ALL));
given().get("/user");

hoặc

given().filter(new RequestLoggingFilter(LogDetail.BODY)).get("/user");
 • Từ version 4.5.0, Rest-Assured cho phép chọn nhiều LogDetail cùng lúc.

Ví dụ:

RestAssured.filters(RequestLoggingFilter.with(BODY, URI, PARAMS));
given().get("/user");

hoặc

given()
    .filter(RequestLoggingFilter.with(BODY, URI, PARAMS))
    .get("/user");
  }

Đây chính là feature mà mình đã đóng góp cho thư viện Rest-Assured nên mình khoe chút, chi tiết ở đây.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments