API Testing với Postman (Phần 25) – Đặt biến cho đường dẫn file upload

Nội dung bài viết

I. Problem

Trong postman, khi muốn test 1 chức năng liên quan đến upload file, postman UI không cho bạn đặt biến, để linh động file upload, mà chỉ được chọn 1 file từ máy của bạn

II. Solution

  • Setting file upload như bình thường
  • Export collection, rồi tìm đến chỗ setting src cho file, thay đường dẫn bằng biến, ví dụ {{Utterance}} 
  • Import collection vào Postman
  • Biến {{Utterance}} có thể định nghĩa ở global, environment hoặc iteration scope.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments