API Testing với Postman (Phần 21) – Cách đọc file data test

I. Chuẩn bị data files

Bạn có thể chọn 1 trong 2 format csv hoặc json:

A. File Csv

Bạn cần có file csv trước khi bắt đầu, trong file csv thì phải có dòng 1 là heading, postman sẽ lấy tiêu đề của mỗi cột làm tên biến.

b. File json

II. Chèn biến vào trong postman request

Ví dụ: mình có 1 request như sau

Sau đó bạn có thể viết test luôn

pm.test("data-driven test", () => {
  let res = pm.response.json();
  pm.expect(res.json.name_key).eql(pm.iterationData.get("name"));
  pm.expect(res.json.age_key).eql(pm.iterationData.get("age"));
});
 • pm.iterationData.get là cách lấy biến từ data-file, mình đã nhắc ở bài 19.
 • Cách viết test, mình có viết ở bài 20

III. Cách sử dụng

Chức năng này chỉ “chạy được” khi sử dụng Postman Runner hoặc dùng Newman nên khá tù.

 • Bước 1: Mở runner
 • Bước 2: chọn request mà sử dụng data
 • Bước 3: Setting
 • Bước 4: Run Collection
 • Bước 5: Xem report

IV. Nhắc nhở trước khi kết bài

Chức năng này của postman là 1 chức năng chạy được, nhưng nó có “tác dụng phụ” khi bạn run cả collections (chứa nhiều testcase khác) nên bạn hãy cân nhắc khi sử dụng.

Ví dụ: mình có 2 requests: (A) 1 data-driven, (B) 1 request bình thường. Mình mong muốn request A lặp lại theo số lần = số dòng file csv, và request B chỉ chạy 1 lần thôi. Tuy nhiên, postman sẽ làm cho cả 2 requests lặp số lần giống nhau.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments