API Testing với Postman (Phần 22) – Sử dụng newman cli

I. Giới thiệu

Newman là 1 tool của Postman, chuyên dùng run collection bằng command-line (cli). Nó sẽ phù hợp cho các trường hợp mà sử dụng các CI tools như Jenkins, TeamCity, hay TravisCI…

Chốt lại: Newman giúp run collection mà không cần phải mở chức năng Runner ở postman. Newman có 2 cách sử dụng chính:

  • Sử dụng dòng lệnh
  • Sử dụng như 1 thư viện của Nodejs (sẽ nói ở bài số 23)

II. Cách cài đặt

1.Cài đặt Nodejs

Download: https://nodejs.org/en/

  • Setup như các phần mềm khác
  • Verify

2. Cài đặt Newman

npm install -g newman

III. Sử dụng

Để chạy được các lệnh của newman, thì bạn phải export postman collection trước.

newman run examples/sample-collection.json

Ngoài ra để run thêm các thứ khác, ví dụ:

-e <source>, --environment <source>
//E.g: -e .\postman-script.postman_environment.json

Run kèm Environment (đã được export từ postman)

-n <number>, --iteration-count <number>
// E.g: -n 5 

Số lần lặp lại khi run collection

Full-list option sẽ nằm ở đây

Ngoài ra, nếu bạn muốn có 1 cái report đẹp đẽ bằng HTML, thì nên sử dụng newman-reporter-htmlextra

npm install -g newman-reporter-htmlextra

HTML report sẽ được tạo ra ở folder ./newman

IV. Tổng kết

Newman là 1 cách để bạn run test khá nhanh và phù hợp cho việc sử dụng trong CI/CD pipeline. Biết cách sử dụng linh hoạt newman sẽ làm cho bạn càng ngày càng “có vẻ” pro hơn, dễ “làm màu” hơn trong mắt người khác. ^^ Hi vọng nó giúp ích gì đó cho bạn.

Muốn biết thêm nhiều kỹ thuật nữa, hãy đăng ký lớp postman script!

Reference

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments