Học Tester trong bao lâu thì có thể làm việc được? (phần 2)

Ở phần 1, mình đã nói sơ qua về phần tính cách của người làm tester nhưng mà mình biết đấy chẳng phải phần các bạn quan tâm. :)) Phần các bạn quan tâm là phải học những cái gì? … Continue reading Học Tester trong bao lâu thì có thể làm việc được? (phần 2)