Cùng học Cypress (phần 2): Cài đặt môi trường

Nội dung bài viết I. Download and Setup Nodejs Down Nodejs từ https://nodejs.org/en/download/ Bạn tự chọn phiên bản phù hợp cho hệ điều hành và cài đặt như bình thường II. Setup Visual Studio Code (VS Code) Down từ https://code.visualstudio.com/download … Continue reading Cùng học Cypress (phần 2): Cài đặt môi trường