[Bài 2] Setup project sử dụng Rest-Assured

Không giống như trước đây, khi mình hướng dẫn về selenium, mình bảo các bạn download thư viện về. Lần này mình hướng dẫn tạo project theo maven để tiện việc thêm / xóa thư viện. Yêu cầu: Đã cài … Continue reading [Bài 2] Setup project sử dụng Rest-Assured