[Bài 2] Setup project sử dụng Rest-Assured

Không giống như trước đây, khi mình hướng dẫn về selenium, mình bảo các bạn download thư viện về. Lần này mình hướng dẫn tạo project theo maven để tiện việc thêm / xóa thư viện.

Yêu cầu:

 • Đã cài Java
 • Đã cài Maven, version 3.5 hoặc cao hơn.

I. Tạo maven project bằng IntelliJ IDEA

II. Thêm Rest-Assured dependency vào file POM

Vào https://mvnrepository.com/artifact/io.rest-assured/rest-assured rồi chọn version muốn sử dụng, ở đây mình dùng version 3.3

<dependency>
   <groupId>io.rest-assured</groupId>
   <artifactId>rest-assured</artifactId>
   <version>3.3.0</version>
   <scope>test</scope>
</dependency>

Mở file pom.xml trong project rồi thêm đoạn code trên vào chỗ dependencies.

Vậy là xong, đơn giản hơn rất nhiều so với việc download thư viện rồi add vào project.

[Bài 3] Request GET sử dụng Rest-Assured

1 thought on “[Bài 2] Setup project sử dụng Rest-Assured

 1. Pingback: [Bài 1] Rest-assured là gì? | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *