Những cuốn sách đã và đang đọc (updating)

I. Sách về Java

 • OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide
OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide 1st, Gupta, Mala, eBook

Cuốn này thật sự là viết rất dễ hiểu, dành cho những người chưa biết gì hoặc biết một chút, giúp bạn có 1 nền móng java thật sự vững chắc.

Level : beginner

Length : ‎ 704 pages

Author : Bà Mala Gupta là hiện tại đang làm việc cho Jetbrain, cty chủ quản của Intellij IDEA.

 • Effective Java 3rd Edition

Tuy cấu trúc các phần trong sách gọn gàng, liền mạch những nội dung mỗi phần đó không dễ nuốt, vì đối tượng đọc sách phải là những người làm việc với java tầm 1-2 năm. Cuốn sách tập trung vào WHAT > WHY > HOW

Là 1 cuốn sách rất đáng để bỏ công sức, thời gian ra nghiền ngầm.

Level : intermediate

Length : ‎ 414 pages

Author : Bloch Joshua từng làm việc ở Sun (cty phát triển Java, sau này Oracle mua lại), Google. Ông từng là Tech leader phát triển nhiều tính năng của Java, trong đó có Collection Framework.

 • Java Generics and Collections
 • OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer Complete Study Guide
 • Java Coding Problems
 • Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software 2nd Edition
 • Java Concurrency in Practice
 • Java Language Features
 • Next Generation Java Testing: TestNG and Advanced Concepts
 • Mastering Software Testing with JUnit 5
 • Modern Java in Action: Lambdas, streams, functional and reactive programming

II. Sách về Javascript

 • JavaScript: The Good Parts: The Good Parts
 • Secrets of the JavaScript Ninja

III. Những cuốn sách khác

 • Selenium WebDriver: From Foundations To Framework
 • HTTP: The Definitive Guide
 • BDD in Action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle
 • An Introduction to APIs
 • Clean code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *