[Bài 6] Đọc file CSV cho TestNG

Thấy có bạn comment muốn đọc file csv cho testng. Ok, chơi thôi. NOTE: Bạn ***tester nào đó vui lòng đừng copy về blog của bạn. I. Đọc file csv rồi save thành list các object. Mình sử dụng thư … Continue reading [Bài 6] Đọc file CSV cho TestNG