[Bài 5] Request PUT sử dụng Rest-Assured

Requirement: Thay đổi thông tin của Student có Id = 1Hiện tại, Student id =1 đang có thông tin như sau: Nội dung bài viếtI. Cách tạo PUT request II. TestIII. Cách sử dụng De-Serialization trong Rest-AssuredIV. Tổng kết I. … Continue reading [Bài 5] Request PUT sử dụng Rest-Assured