[Bài 5] Cách sử dụng Parameter trong TestNG để làm Data-driven Testing

Có bao giờ bạn phải test 1 form nào đấy dài lằng nhằng với 10-15 fields và bạn thấy mệt khi phải điền data test mỗi lần chỉ để check validation giống hệt nhau. Welcome to Testing World! =))))) Cái … Continue reading [Bài 5] Cách sử dụng Parameter trong TestNG để làm Data-driven Testing