[Bài 25] Chụp screenshot sau khi run test trong selenium webdriver

I. Mở đầu Chụp ảnh màn hình là 1 trong những phần advance của selenium webdriver, đối với mình thì nó không quá quan trọng nhưng có thể đối với bạn nó lại là thứ cần thiết, nên hôm nay … Continue reading [Bài 25] Chụp screenshot sau khi run test trong selenium webdriver