[Bài 23] Đọc dữ liệu từ file Excel

Note: Mình đã update cách đọc file excel mới ở đây. Nội dung bài viếtI. Mở đầuII. Class đọc file ExcelIII. Cách inject data vào trong các test method1. Cấu trúc file Excel2. Cách lấy đường dẫn đến file linh … Continue reading [Bài 23] Đọc dữ liệu từ file Excel