[Bài 22] Webdriver script không đơn giản thứ nhất

Nội dung bài viếtI. Script thực hiện search và check kết quảII. Sử dụng tính năng Coverage As trong Eclipse I. Script thực hiện search và check kết quả Tiêu đề có vẻ ghê chết thôi chứ script của bài … Continue reading [Bài 22] Webdriver script không đơn giản thứ nhất