[Bài 2] Cài đặt môi trường cần thiết cho Selenium Webdriver

Note: mình đã update bài viết này và mình không còn dùng Eclipse nữa. Như đã nói ở bài 1, chúng ta cần thiết lập môi trường để có thể viết và run code Selenium Webdriver. Đó là những thứ … Continue reading [Bài 2] Cài đặt môi trường cần thiết cho Selenium Webdriver