[Bài 13] Tạo dummy data và sử dụng Unit Test

Bài này dành ra để xử lý 1 vấn đề của bài 11. Chẳng nhẽ lúc nào test với cái Title và Body như vậy? Có cách nào tạo data test tự động không? Trước khi bắt đầu mình cần … Continue reading [Bài 13] Tạo dummy data và sử dụng Unit Test