API Testing với Postman (Phần 23) – Sử dụng newman như library

I. Setup môi trường

1. Cài đặt Nodejs và Visual Studio Code

Follow theo hướng dẫn ở đây nhé. Link

2. Tạo project

  • Tạo 1 folder mới: ví dụ: D:\bai-23-newman
  • Mở folder trên bằng VS code
  • Mở terminal trên VS code
  • Gõ dòng lệnh
 npm init -y

Cài đặt newman và htmlextra report: (gõ tiếp vào terminal đang mở)

// cài đặt newman
npm install newman --save

// cài đặt htmlextra report
npm install newman-reporter-htmlextra --save

II. Cách run test

Cũng giống như bài trước, để có thể run được newman thì bạn phải có collection. Hãy xem lại bài 22 để biết cách export collection từ postman về máy tính.

Viết code:

const newman = require("newman");

newman.run({
    collection: require("./postman-script.postman_collection.json"),
    reporters: ["cli", "htmlextra"]
});

Cách run test:

node .\newman-test.js

III. Tổng kết

Với newman, bạn sẽ có 2 cách để run test, đó là cli và nodejs library và sử dụng newman sẽ làm cho công việc test API trở nên thú vị hơn. Đến đây mình đã kết thúc phần giới thiệu newman, tuy nhiên những thứ trong bài này chỉ là phần mở đầu mà thôi, bạn có thể tự tìm hiểu tiếp.

Nếu bạn muốn học những kỹ thuật như thế này nhưng sâu hơn, hãy đăng ký khóa học postman-script của mình. 😀

Reference

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments