API Testing với Postman (Phần 20) – Cách viết Assertion

Cách viết test mình đã có nhắc đến ở bài 9, nay mình chỉ nhắc lại và bổ sung 1 số thứ nho nhỏ. Nội dung bài viếtI. Test trong postmanII. Phần mở rộng I. Test trong postman Nếu bạn … Continue reading API Testing với Postman (Phần 20) – Cách viết Assertion