API Testing với Postman (Phần 18) – validate json schema

Chắc cũng chưa có nhiều bạn biết về Json Schema và chưa biết cách test cái đó, nên mình viết bài này để các bạn biết thêm 1 cách test. Nội dung bài viếtI. Json Schema là gì? Dùng làm … Continue reading API Testing với Postman (Phần 18) – validate json schema